Dauxrigi Nagxi


Survoje mi revas revas pri lago
Gxis domo tro labori tro da bruo tro da mono
tro da mi endormigxas iomete pauxzi
trankvile songxi songxi ronkante

Vi cxion povas ecx trairi gxin
se vi volas se vi volas dauxrigi nagi

Surlage mi nagxas nagxas sencxese
Gxis bordo tro for de mi tro sa akvo tro da akvo tro da ondo
tro da mi ne plu povas iomete pauxzi
Cxu vere alveni sukcesi trairi gxin

Vi cxion povas ecx trairi gxin
se vi volas se vi volas dauxrigi nagxi

Sublage mi dronas batalas sencxese
Gxis fundo tro da suldo tro soleca sen helpo
tro da mi ne plu povas iomete esperi
Cxu vere mortigxi sukcesi trairi gxin

Vi cxion povas ecx trairi gxin
se vi volas se vi volas dauxre nagxi


Back to the USEJ homepage
Page by Sybil Harlow (espero@unforgettable.com)
Song Lyrics ©AKVO.
Not to be reprinted without expess permission from the author, Regxo Patris.
There is an old article about AKVO available online.
Check out some of the other KTP! articles available online.